Doe mee

Er zijn verschillende manieren om bij te dragen aan het realiseren van GroenLinks idealen of om actief te worden bij GroenLinks Oldenzaal.

Denktank Sociaal

Zo'n vier keer per jaar organiseren we een Denktank Sociaal. Tijdens een Denktank kun je als betrokken burger bij het sociale domein in gesprek met fractieleden en andere betrokken burgers over een sociaal thema. Het doel is om kennis en ervaringen te delen over de Participatiewet, Jeugdwet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De GroenLinks fractie gebruikt deze input om sociale onderwerpen in de gemeenteraad te agenderen. Wil je meedoen? Stuur dan een mail aan groenlinksoldenzaal@hotmail.com

Blik op de raad

Ongeveer een maal per jaar organiseert GroenLinks Oldenzaal de cursus 'Blik op de Raad' . Deze cursus staat open voor iedereen, dus zowel GroenLinks leden als niet-leden. In 2017 was de cursus in juni, voor 2018 moeten we nog een periode vaststellen. Hier vind je meer informatie over de cursus zoals die de laatste keer is gegeven. Ben je geinteresseerd, dan kun je je opgeven via groenlinksoldenzaal@hotmail.com.

Bezoek aan de fractie

In beginsel vergadert de fractie van GroenLinks iedere dinsdagavond van 20.00-22.00 uur op het gemeentehuis van Oldenzaal (met uitzondering van juli en augustus). Tijdens deze vergaderingen bespreken we politieke onderwerpen die op de raadsagenda staan, maar ook algemene relevante onderwerpen. Als je aandacht wilt vragen voor een bepaald onderwerp dat lokaal relevant is, dan kun je jezelf uitnodigen bij onze raadsvergadering, en je onderwerp toelichten. Wil je een fractievergadering bijwonen? Stuur dan een e-mail naar groenlinksoldenzaal@hotmail.com of neem contact op met fractievoorzitter Sandor Lowik.

Fractie op werkbezoek

Als fractie komen we ook graag op werkbezoek. Daarvoor hebben we ongeveer eens per maand ruimte op een dinsdagavond. Wil je de GroenLinks fractie kennis laten maken met wat je organisatie, bedrijf of instelling doet? Of wil je dat medewerkers van je organisatie of instelling in contact komen met GroenLinks raadsleden? Stuur dan een e-mail naar groenlinksoldenzaal@hotmail.com.

Campagne

Ook buiten verkiezingstijd voert GroenLinks campagne. We zijn altijd op zoek naar mensen die willen flyeren, actie voeren of langs de deuren gaan. Wil je vooral dingen doen? Meld je dan aan bij onze campagneleider.

Raadslid of steunfractielid worden

GroenLinks Oldenzaal heeft de ambitie om te groeien. Dat betekent dat we continu op zoek zijn naar enthousiaste en bekwame kandidaten. Lijkt het je wel wat om politiek actief te worden? Als raadslid, of als ondersteuner van een raadslid, neem dan contact op met fractievoorzitter Sandor Lowik voor een vrijblijvende en orienterende kennismaking.

Bestuurslid worden

Bij onze politieke groeiambitie hoort ook een krachtig afdelingsbestuur. Het bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuursleden. Voor diverse functies in het afdelingsbestuur zoeken we nog enthousiaste en bekwame kandidaten. Wil je je bestuurlijke kwaliteiten inzetten voor groene en sociale idealen? Neem dan contact op met voorzitter Jeannette Hendriks voor een vrijblijvende en orienterende kennismaking.

Wil je iets doen, maar je weet nog niet wat? Stuur dan een e-mail naar Sandor Lowik, dan maakt hij een afspraak om nader kennis te maken.