(c) GL Oldenzaal/Patrick Kip

2. Sandor Löwik

Kandidaat en Fractievoorzitter

Ik woon in de Graven Es.

In het dagelijkse leven ben ik docent en onderzoeker aan de Universiteit Twente op het gebied van innovatiemanagement. Daarnaast ben ik fractievoorzitter van GroenLinks Oldenzaal en actief lid bij de lokale energie-coöperatie Boeskoolstroom.

Een groener en socialer Oldenzaal betekent voor mij dat we zo snel mogelijk een energieneutrale gemeente worden, en dat we serieus werk maken met een basisinkomen.

De aanleiding om lid te worden van GroenLinks was bij de eerste verkiezingszege van de PVV van Geert Wilders. Ik vond dat het tegengeluid voor een open en tolerante samenleving versterkt moest worden. En dat positieve geluid vond ik bij GroenLinks. Daarnaast geloof ik dat we met 'samenleving' ook vooral moeten uitgaan van 'samen leven'.  Dat betekent dat we niet toe moeten naar een liberale individualistische maatschappij, maar dat er juist aandacht is voor samen-werken, samen-zijn en samen-zorgen. Daarbij is er wel een individuele verantwoordelijkheid om bij te dragen aan die samenleving, want dan is die samenleving er ook voor jou. 

Sinds 2014 ben ik fractievoorzitter van GroenLinks Oldenzaal. Daarnaast ben ik woordvoerder op de portefeuilles: duurzaamheid, natuur en milieu, ruimtelijke ordening, openbaar vervoer en financiën. Duurzaamheid gaat mij erg aan het hart. Ik vind dat we zuinig moeten zijn op onze natuur en milieu, zeker in zo'n dichtbevolkt land als Nederland. Natuur in en rond de stad zorgt voor een betere gezondheid en welbevinden van mens en dier, en het geeft plezier en ontspanning door recreatie en sportbeoefening. Maar belangrijker nog is dat we moeten beseffen dat we maar 1 aarde hebben, die nog vele honderden jaren mee moet gaan. Daarbij passen geen korte termijn oplossingen, maar juist lange termijn visies. Daar wil ik op lokaal niveau aan werken.

In het dagelijkse leven ben ik universitair docent innovatiemanagement aan de Universiteit Twente. Daarbij onderzoek ik hoe het Midden- en Kleinbedrijf beter kan innoveren door kennis te delen en te samenwerken.