Afdeling

GroenLinks werd opgericht op 24 november 1990. Vlak na de oprichting van de landelijke partij kwam GroenLinks Oldenzaal tot stand. Vanaf de oprichting zij we in Oldenzaal in de raad vertegenwoordigd. GroenLinks Oldenzaal bestaat een bestuur, een fractie en een wethouder en ook de gemeenten Dinkelland en Losser vallen onder onze afdeling.

Het bestuur

Het bestuur zorgt voor de organisatie van de afdeling. Hierbij gaat het om het onderhouden van het ledencontact, het stimuleren van de dialoog met de maatschappij, het identificeren van politiek talent, het organiseren van verkiezingen en het werven van vrijwilligers en nieuwe leden. Voor het bestuur zijn we op zoek naar enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: Jeannette Hendriks (Oldenzaal)
  • Secretaris: Rick Kuitenbrouwer (Oldenzaal)
  • Penningmeester: Sandor Löwik (Oldenzaal) 
  • Algemeen lid: Wilma Schouten (Dinkelland)

 

De fractie

De fractie is verantwoordelijk voor het politieke werk. Daarbij gaat het om het bepalen van GroenLinks standpunten en om deze te verwoorden in het politiek forum en de raadsvergaderingen. De fractie wordt ondersteund door een steunfractie. De fractie vergadert doorgaans op dinsdagavond van 20.00-22.00 uur in het gemeentehuis. Belangstellenden kunnen aanschuiven om mee te praten over de thema's die op de agenda staan. Aanmelden daarvoor kan via: groenlinksoldenzaal@hotmail.com De fractie bestaat uit:

  • Fractievoorzitter: Marian Oosterboek
  • Raadsleden: Manouska Molema en Harry Snijders
  • Forumleden: Fieke Briër
  • Steunfractieleden: Rick Kuitenbrouwer, Sandor Löwik en Natascha Oorthuis

De DenkTank

GroenLinks Oldenzaal heeft twee DenkTanks: Groen en Sociaal. De DenkTank bestaat uit betrokken Oldenzalers die op het sociale of groene thema met de fractie meepraten en meedenken. Zij vormen een klankbordgroep en leveren input voor onderwerpen die de fractie kan agenderen in de raad. De DenkTank komt gemiddeld 4x per jaar bij elkaar om groene en sociale thema's te bespreken.

Iets voor jou? Meld je dan vrijblijvend aan via groenlinksoldenzaal@hotmail.com.

Contact:

Fractie GroenLinks Oldenzaal
p/a gemeente Oldenzaal
Ganzenmarkt 1 
7571 CD Oldenzaal
Algemene emailadres: groenlinksoldenzaal@hotmail.com

Fractievoorzitter: Marian Oosterboek
e-mailadres: m.oosterbroek@oldenzaal.nl
telefoonnummer:

Raadslid: Manouska Molema
e-mailadres: m.molema@oldenzaal.nl

Raadslid: Harry Snijders
e-mailadres: h.snijders@oldenzaal.nl