GroenLinks werd opgericht op 24 november 1990. Vlak na de oprichting van de landelijke partij kwam GroenLinks Oldenzaal tot stand. Vanaf de oprichting zij we in Oldenzaal in de raad vertegenwoordigd. GroenLinks Oldenzaal bestaat uit een bestuur en een fractie. Ook de gemeenten Dinkelland en Losser vallen onder onze afdeling.

Het bestuur

Het bestuur zorgt voor de organisatie van de afdeling. Hierbij gaat het om het onderhouden van het ledencontact, het stimuleren van de dialoog met de maatschappij, het identificeren van politiek talent, het organiseren van verkiezingen en het werven van vrijwilligers en nieuwe leden. Voor het bestuur zijn we op zoek naar enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: Henry Otter
  • Secretaris: Fieke Briër
  • Penningmeester: Henk Zomer (a.i.)

 

De fractie

De fractie is verantwoordelijk voor het politieke werk. Daarbij gaat het om het bepalen van GroenLinks standpunten en om deze te verwoorden in het politiek forum en de raadsvergaderingen. De fractie wordt ondersteund door een steunfractie. De fractie vergadert doorgaans op dinsdagavond van 19:30-21.30 uur in het gemeentehuis. Belangstellenden kunnen aanschuiven om mee te praten over de thema's die op de agenda staan. Aanmelden daarvoor kan via: oldenzaal@groenlinks.nl De fractie bestaat uit:

  • Fractievoorzitter/ raadslid: Harry Snijders
  • Forumleden: Jeroen Wolbers en Natascha Oorthuis

 

De DenkTank

GroenLinks Oldenzaal heeft twee DenkTanks: Groen en Sociaal. De DenkTank bestaat uit betrokken Oldenzalers die op het sociale of groene thema met de fractie meepraten en meedenken. Zij vormen een klankbordgroep en leveren input voor onderwerpen die de fractie kan agenderen in de raad. De DenkTank komt gemiddeld 4x per jaar bij elkaar om groene en sociale thema's te bespreken.

Iets voor jou? Meld je dan vrijblijvend aan via oldenzaal@groenlinks.nl

Contact:

Fractie GroenLinks Oldenzaal
p/a gemeente Oldenzaal
Ganzenmarkt 1 
7571 CD Oldenzaal
Algemene emailadres: oldenzaal@groenlinks.nl

Fractievoorzitter: Harry Snijders
e-mailadres: h.snijders@raad.oldenzaal.nl

Forumlid: Natascha Oorthuis
e-mailadres: n.oorthuis@raad.oldenzaal.nl

Forumlid: Jeroen Wlobers
e-mailadres: j.wolbers@raad.oldenzaal.nl