Standpunten

Standpunten

Groen Oldenzaal

GroenLinks Oldenzaal zet zich al meer dan 25 jaar in voor een groener en socialer Oldenzaal. Een groener en duurzamer Oldenzaal is nodig om de klimaatverandering te beperken. We hebben maar 1 aarde en daar moeten we zuinig op zijn. Onze kinderen en kleinkinderen verdienen net als wij een schone, gezonde en veilige woon- en leefomgeving.

Dit zijn onze groene speerpunten:

1. Schone lucht, water en bodem

2. Klimaatneutraal Oldenzaal 2025 

3. Groen blijft groen 

4. Ruim baan voor fietsers, wandelaars en OV 

5. Dierenwelzijn