Standpunten

Duurzaam Oldenzaal

Groene idealen zijn hoognodig om onze wereld leefbaar te houden, nu en in de toekomst. Duurzaamheid loont! Het bespaart kosten en levert een gezondere en prettige leefomgeving op. Duurzaamheid betekent onder andere besparen op energieverbruik, hergebruik van grondstoffen en materialen, en duurzame energie opwekken. Groen moet je doen, en wat ons betreft vanaf vandaag.

Sociaal Oldenzaal

Sociale idealen en daadkracht zijn extra belangrijk door de bezuinigingen van het huidige kabinet van VVD en PvdA. Door het overhevelen van de jeugdzorg, thuiszorg en ouderenzorg van Rijk naar gemeenten is de lokale politiek nog belangrijker geworden. GroenLinks vindt dat iedere Oldenzaler moet kunnen meedoen op basis van eigen talenten.

Verkiezingsprogramma GroenLinks Oldenzaal 2014-2018

Lees hier ons verkiezingsprogramma van 2014. Bij de onderwerpen onder 'Standpunten' kun je zien hoe we onze verkiezingsidealen waarmaken.