Nieuws

Politiek Café - Denk en praat mee met GroenLinks Oldenzaal

Politiek Café - Denk en praat mee met GroenLinks Oldenzaal

In de aanloop van de Gemeenteraadverkiezingen in maart 2018, gaan wij maandelijks een politiek café organiseren op de woensdagavond. De bedoeling van dit café is elkaar ongedwongen te ontmoeten en de mogelijkheid te bieden om in gesprek te gaan over alle mogelijke onderwerpen die deel uit maken van plaatselijk en/of landelijk politiek beleid.  

Lees verder

GroenLinks vraagt aandacht voor jongeren met schulden

Tijdens de behandeling van het beleid over schuldhulpverlening in Oldenzaal heeft GroenLinks Oldenzaal gepleit voor meer preventie en een betere verbinding met het onderwijs. Preventie begint met goede voorlichting en bewustwording bij jongeren. Daarnaast willen we een betere signaleringsfunctie in het onderwijs.

Lees verder

GroenLinks is tegen bezuiniging Huishoudelijke Hulp

huishoudelijke hulp

GroenLinks Oldenzaal is geschrokken van het voornemen om de Subsidieregeling Huishoudelijke Hulp toelage af te bouwen en te beëindigen in 2018. Met deze regeling kunnen mensen met een kleine eigen bijdrage extra uren inkopen. "Het stoppen van deze regeling treft een grote groep mensen die afhankelijk zijn van huishoudelijke hulp. We willen dat er serieus wordt gekeken naar oplossingen om deze hulp toegankelijk te houden", aldus Sandor Löwik van GroenLinks.

Lees verder

GroenLinks wil eerlijke beloning voor personeel in Jeugdzorg en WMO

De GroenLinks fractie in Oldenzaal vraagt het college om de vergoedingen voor aanbieders in de WMO en Jeugdzorg in 2018 te verhogen met de prijsindex. "Personeel in de zorg verdient een marktconform salaris voor de passie en inzet die ze tonen om onze inwoners te verzorgen, zelfstandig te laten wonen, en mee te laten doen in de maatschappij", aldus fractievoorzitter Sandor Löwik. "Het kan niet zo zijn dat de kosten voor zorgaanbieders stijgen, terwijl de inkomsten gelijk blijven. We willen voorkomen dat zorgpersoneel nog meer werkdruk krijgt en dat zorg aan cliënten versoberd wordt."

Lees verder

GroenLinks wil andere regeling toeslag Regiotaxi

Sinds 1 juli moeten gebruikers van de Regiotaxi een toeslag van 3 euro betalen als ze na 21.00 uur 's avonds een rit willen bestellen voor de volgende dag. GroenLinks vindt dat deze nieuwe regeling maatschappelijke deelname van mensen juist belemmert in plaats van bevordert. Tijdens de raadsvergadering van 17 juli heeft GroenLinks voorgesteld om de toeslagregeling te schrappen of aan te passen. De wethouder heeft toegezegd de toeslagregeling te stoppen tot 1 oktober. Daarna wordt bekeken hoe het verder gaat met de toeslagregeling.

Lees verder

GroenLinks wil betere veiligheid bij goederentreinen

Goederentrein

Onlangs heeft een treinwagon met gevaarlijke stoffen gelekt op het spooremplacement van Oldenzaal (Kijk hier voor beeldmateriaal van RTVO Oost). Het zou om lekkage van diesel gaan. Volgens omwonenden was het emplacement moeilijk bereikbaar voor de hulpdiensten, en bleef ook lang onduidelijk hoe ernstig de situatie was. GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de hulpverlening en de communicatie naar de omwonenden.

Lees verder

Pagina's