Nieuws

Geen Regenboogstad, wel een regenboogvlag

Tijdens de raadsvergadering van 19 februari 2018 heeft GroenLinks een motie ingediend om een Regenboogstad te worden. Hiermee willen we aandacht vragen voor grotere sociale acceptatie en veiligheid voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, bi-seksuelen en transgenders (LHBT). "Hoewel Nederland bekend staat als een voorloper op het gebied van emancipatie van homo's en transgenders, blijkt er in de praktijk nog veel intolerantie en discriminatie te zijn tegen LHBT-ers. Dat gebeurt op straat, school of werk. Het meest gehoorde scheldwoord op schoolpleinen is nog steeds 'homo'. Ook op sportclubs durven jongeren niet voor hun seksuele geaardheid uit te komen", aldus fractievoorzitter Sandor Löwik. 

De motie riep op om te komen tot een plan van aanpak voor sociale acceptatie van LHBT-ers, waarbij de gemeente een voorbeeldfunctie moet vervullen. De motie is helaas door geen enkele partij ondersteund. Wel heeft wethouder Rob Christenhusz aan GroenLinks een regenboogvlag aangeboden (zie foto).

Lees verder

GroenLinks Café over "Prettig en veilig wonen in Oldenzaal".

Kom meepraten op woensdagavond 21 februari over wonen in Oldenzaal.

De directeur van de WBO, de heer Dick Mol zal komen spreken over wat de WBO op het gebied van huisvesting voor de inwoners van Oldenzaal betekent en welke overige taken tot het werkgebied van de WBO behoren. Een wijkagent zal spreken over zijn taken om de veiligheid en het woonplezier in de wijk te waarborgen en Henry Otter komt vertellen over het buurtinitiatief "'stadsmoestuinen"', dat hij in diverse wijken realiseert samen met buurtbewoners. Kom met ons delen wat uw vragen, wensen, ideeen zijn over prettig en veilig wonen.

Lees verder

GroenLinks wil investeren in huisvesting Franciscus en schoolgebouw de Esch in 2018

GroenLinks Oldenzaal vindt dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs in een goed schoolgebouw. Nu de gemeenteraad lijkt te kiezen voor een versnelde nieuwbouw voor De Nutsschool op de bestaande locatie, wil GroenLinks ook voor de Franciscusschool en schoolgebouw de Esch nog dit jaar geld beschikbaar stellen. Voor De Esch wil GroenLinks ook extra geld om het schoolgebouw toekomstbestendig te maken.

Lees verder

GroenLinks toont daadkracht en ambitie

"Globaal denken en lokaal aanpakken". Zo zou je de verkiezingsprogramma's van GroenLinks Oldenzaal, Losser en Dinkelland het beste kunnen samenvatten. Met oog voor de wereldwijde klimaatverandering en de toenemende maatschappelijke ongelijkheid hebben de drie afdelingen in Noord-Oost Twente zeer concrete en ambitieuze plannen gemaakt.

Aan daadkracht zal het niet liggen. De GroenLinksleden hebben unaniem drie gedreven vrouwen gekozen tot lijsttrekkers. Manouska Molema (Oldenzaal), Lotus Sterk (Losser) en Wilma Schouten (Dinkelland) zullen de groene en sociale GroenLinks idealen in Noord-Oost Twente duidelijk gaan uitdragen. "We gaan voor de winst", aldus de drie lijsttrekkers.

Lees verder

Politiek Cafe over Sociaal Ondernemen

"Hoe kun je verantwoord en sociaal ondernemen?", dat is de centrale vraag van het vierde GroenLinks Politiek Café op woensdagavond 17 januari a.s.. "In een tijd van economische groei is het voor ondernemers belangrijk om maatschappelijke en sociale belangen in de gaten te houden. Het draait niet alleen om geld", aldus organisator Fieke Briër. Tijdens deze informele avond delen drie boeiende gastsprekers hun visie en ervaringen over de betekeniseconomie, duurzaam ondernemen en sociale initiatieven.

Lees verder

GroenLinks vraagt aandacht voor geluidsoverlast rondweg N342

De GroenLinks fractie in Oldenzaal heeft klachten over geluidsoverlast ontvangen van bewoners in de Graven Es die rondom de verdiepte rondweg N342 wonen. Met name bij een ongunstige wind ervaren zij veel geluidshinder. "Wij willen van de gemeente weten of de verdiepte rondweg nog wel aan de huidige regels voldoet, en we horen ook graag van andere bewoners of zij overlast ervaren", zegt GroenLinks raadslid Sandor Löwik.

Lees verder

Pagina's