Nieuws

Politiek Café - De toekomst voor Kunst en Cultuur in Oldenzaal

Politiek café - denk en praat mee met GroenLinks Oldenzaal

In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, organiseren wij maandelijks een politiek café op de woensdagavond.

De bedoeling van dit café is elkaar ongedwongen te ontmoeten en de mogelijkheid te bieden om in gesprek te gaan over alle mogelijke onderwerpen die deel uit maken van plaatselijk en/of landelijk politiek beleid.

Lees verder

GroenLinks wil verplicht aardgasloze nieuwbouwwijken in Oldenzaal

GroenLinks Oldenzaal roept het college op om per direct aardgasloos bouwen in Oldenzaal te verplichten voor nieuwbouwprojecten. "We staan voor een geweldige opgave om het klimaatprobleem aan te pakken. Aardgasloos bouwen is een belangrijke stap in de goede richting", aldus fractievoorzitter Sandor Löwik.

Lees verder

Politiek Café - Denk en praat mee met GroenLinks Oldenzaal

Politiek Café - Denk en praat mee met GroenLinks Oldenzaal

In de aanloop van de Gemeenteraadverkiezingen in maart 2018, gaan wij maandelijks een politiek café organiseren op de woensdagavond. De bedoeling van dit café is elkaar ongedwongen te ontmoeten en de mogelijkheid te bieden om in gesprek te gaan over alle mogelijke onderwerpen die deel uit maken van plaatselijk en/of landelijk politiek beleid.  

Lees verder

GroenLinks vraagt aandacht voor jongeren met schulden

Tijdens de behandeling van het beleid over schuldhulpverlening in Oldenzaal heeft GroenLinks Oldenzaal gepleit voor meer preventie en een betere verbinding met het onderwijs. Preventie begint met goede voorlichting en bewustwording bij jongeren. Daarnaast willen we een betere signaleringsfunctie in het onderwijs.

Lees verder

GroenLinks is tegen bezuiniging Huishoudelijke Hulp

huishoudelijke hulp

GroenLinks Oldenzaal is geschrokken van het voornemen om de Subsidieregeling Huishoudelijke Hulp toelage af te bouwen en te beëindigen in 2018. Met deze regeling kunnen mensen met een kleine eigen bijdrage extra uren inkopen. "Het stoppen van deze regeling treft een grote groep mensen die afhankelijk zijn van huishoudelijke hulp. We willen dat er serieus wordt gekeken naar oplossingen om deze hulp toegankelijk te houden", aldus Sandor Löwik van GroenLinks.

Lees verder

Pagina's