Blik op de raad
Wil je ook weten hoe de raad werkt?

Cursus Blik op de Raad

Is de burgemeester of de gemeenteraad de baas in de gemeente? Over welke onderwerpen beslist de gemeenteraad eigenlijk? Hoe werkt de lokale politiek? Hoe bepaalt een raadslid als volksvertegenwoordiger wat goed is voor je gemeente?

Altijd al nieuwsgierig naar hoe de gemeenteraad werkt? Dit is je kans! In een korte oriëntatie cursus die GroenLinks organiseert maak je kennis met de lokale politiek in Oldenzaal en Hengelo.

Steeds meer taken komen op het bordje van de gemeente. De ene dag buig je je als raadslid over de ontwikkelingen rondom de binnenstad, de andere dag ben je bezig met de jeugdzorg, sport, fietspaden of het bevorderen van duurzame energie. GroenLinks wil de politiek meer naar de burger brengen. Deze laagdrempelige cursus geeft je in 5 avonden een compleet overzicht van de belangrijkste aspecten van de lokale politiek.

 

 

 

Waarom is deze cursus zo leuk en interessant?
De cursus laat je echt kennismaken met de politiek. We hebben cursusleiders en gasten die de politiek van binnen en buiten kennen, zoals de burgemeester, fractievoorzitter, wethouder, raadsleden en raadsgriffier. Naast de cursusavonden bezoek je met medecursisten een raadsvergadering.

Voor wie is de cursus bedoeld?
De korte cursus is bestemd voor iedereen die meer wil weten over de lokale politiek of voor mensen die overwegen zelf actief te willen worden. Maar ook voor mensen in verenigingen en organisaties die te maken krijgen met de lokale politiek, bijvoorbeeld door vergunningen of subsidies. De cursus staat voor iedereen open, onafhankelijk van eigen politieke kleur. Het gedachtegoed van GroenLinks zal zeker doorklinken, maar voorop staat kennisoverdracht over hoe de lokale politiek werkt en is dus ook voor niet GroenLinks-ers zeer interessant.

Wat gaan we doen?

Dinsdag 23 mei 2017: 19.30-21.30 uur: Waar gaat de gemeente over?
Locatie: Hampshire City Hotel, B.P. Hofstedestraat 50, 7551 DG Hengelo

 • Voorstellen, wie is wie?
 • Wat is de plek van de gemeente in het landelijke bestuur?
 • Doet de lokale politiek er wel toe?
 • Welke onderwerpen worden bepaald op Europees niveau, landelijk niveau, provinciaal niveau en lokaal niveau?

Dinsdag 30 mei 2017: 19.30-21.30 uur: Wie doet wat in de gemeentelijke politiek?
Locatie: Hampshire City Hotel, B.P. Hofstedestraat 50, 7551 DG Hengelo

 • Wat doet de gemeenteraad precies?
 • Hoe is de rolverdeling tussen gemeenteraad en wethouders?
 • ​Wat doet een raadsgriffier en wat is zijn rol?
 • Voorbereiden op de raadsvergadering van 6 juni

LET OP: WOENSDAG 7  juni 2017: 19.30-21.30 uur: Bezoek aan de raadsvergadering in Hengelo
Locatie: 't Berflo, Apolloplein 1, 7552 VG Hengelo, website van 't Berflo

 • De stukken voor de raadsvergadering vind je hier
 • ​Hoe gaat een raadsvergadering in zijn werk?
 • Wie doet wat? Wat valt op?

Woensdag 14 juni 2017: 19.30-21.30 uur: De rol van de burgemeester
Locatie: Raadzaal van gemeentehuis Oldenzaal, Ganzenmarkt 1, 7571 CD  Oldenzaal

 • Terugblijk op de raadsvergadering van 6 juni
 • Wat doet een burgemeester en is hij wel of niet de baas van de gemeente?
 • Hoe gaat de burgemeester om met zijn dubbelrol als voorzitter van het college van B&W en van de raad?

Woensdag 21 juni 2017: 19.30-21.30 uur: Waar gaat ons geld naartoe en wie controleert dat?
Locatie: Raadzaal van gemeentehuis Oldenzaal, Ganzenmarkt 1, 7571 CD  Oldenzaal

 • Hoe worden besluiten genomen over waar het geld heen gaat?
 • Hoe kunnen raadsleden invloed daarop uitoefenen?
 • Hoe kunnen raadsleden en burgers controle uitoefenen?

Woensdag 28 juni 2017: 19.30-21.30 uur: Nabespreking en afsluiting
Locatie: Raadzaal van gemeentehuis Oldenzaal, Ganzenmarkt 1, 7571 CD  Oldenzaal

 • Nog niet beantwoorde vragen
 • Rol van pers en politiek
 • Feestelijke afsluiting van de cursus in een Oldenzaalse kroeg

Cursusleider: Henk Nijhof: cursusleider, voormalig wethouder van GroenLinks in Hengelo, en voormalig partijvoorzitter van GroenLinks landelijk

Locaties: De cursus wordt georganiseerd door GroenLinks Hengelo en GroenLinks Noord-Oost Twente (Oldenzaal, Losser, Dinkelland). De eerste drie avonden zijn in Hengelo (incl. raadsvergadering), de laatste 3 avonden zijn in Oldenzaal. Vanuit Oldenzaal en Hengelo wordt vervoer geregeld voor deelnemers die geen eigen vervoer hebben.

Wanneer en hoe opgeven?
De cursus is een serie van 5 avonden en een bezoek aan een raadsvergadering. Er zit een logische volgorde in de opeenvolgende cursusavonden, maar het is mogelijk om enkele avonden te missen.

De cursus is gratis en opgeven kan door een e-mail te sturen aan groenlinksoldenzaal@hotmail.com, of te bellen met Sandor Löwik: 06-15350211.