1. Opening en voorstelrondje
  2. Vaststellen agenda
  3. Notulen ledenvergadering 2020 (zie lees meer)
  4. Kascontrole 2020
  5. Beoogde samenwerking in Dinkelland met de PvdA (bijlage) We willen ook de komende jaren samenwerkingsmogelijkheden in Losser met de PvdA te onderzoeken.
  6. Kandidatenlijst Dinkelland en Oldenzaal (bijlage) Het bestuur stelt voor om de huidige kandidatencommissie (Marian, Daphne en Jeannette) aan te stellen als functioneringscommissie voor de komende 4 jaar.
  7. Bestuurswisseling; Rick heeft zich teruggetrokken, Fieke is in het bestuur gekomen als penningmeester. Uitvoerend wordt het penningmeesterschap uitgevoerd door de afdeling GroenLinks in Enschede
  8. Het wel en wee in de fracties. Bijdrage van Harry en Wilma
  9. Campagne verkiezingen 16 maart 2022
  • Fieke stelt zich kandidaat als campagneleider
  • Eerste aanzet programma Oldenzaal (Jeroen en Harry)

Door de coronamaatregelen die 12-11-2021 worden aangekondigd, kan het zijn dat we niet fysiek kunnen vergaderen. toevoeging: de vergadering zal digitaal plaatsvinden, zie de mail die hierover verstuurd is.

Wij hopen dat er veel leden aanwezig zullen zijn.

Mocht je toch niet aanwezig kunnen zijn, maar wil je wel een bijdrage aan de campagne leveren, laat het dan horen.

Opgeven kan bij Natascha Oorthuis  Telefoon:06-22902159

 

Namens het bestuur GroenLinksNOT

Jeannette Hendriks