Alle Twentse GroenLinks fracties zijn voor behoud aandelen Twence

De vier GroenLinks fracties in Twente hebben allen het standpunt ingenomen om de aandelen van Twence te behouden. Het gaat om de fracties in de gemeenteraad van Enschede, Hengelo, Oldenzaal en Almelo. De GroenLinks  fracties vinden dat voor het behalen van regionale duurzaamheidsdoelen de bijdrage van Twence onmisbaar is, zowel voor duurzame energie als de circulaire economie.

De aandelen van Twence die bij de Twentse gemeenten in bezit zijn zorgen voor veel discussie zowel in de media als bij de politiek. De discussie spits zich toe op het behouden van de aandelen Twence of het verkopen hiervan. Daarnaast speelt het toetreden tot Twence van de Stad Munster.

 

Voor de GroenLinks fractie zijn de volgende punten van belang.

  1. Afval is niet altijd gebaat bij marktwerking, denk aan bodem- en luchtvervuiling ed.;
  2. Verkoop levert één keer veel geld op maar daarna dus ook geen jaarlijks dividend meer;
  3. Twence geeft een flinke “boost” aan het opwekken van duurzame energie.

Wij denken dat Twence zeker positief kan bijdragen aan de energie- transitie in Twente. Ook Natuur en Milieu Overijssel deelt deze mening.

GroenLinks ziet nog voldoende kansen voor een verdere doorontwikkeling naar een duurzaam innovatief bedrijf dat extra inzet op een duurzame verwerking van grondstoffen en het winnen van energie uit bijvoorbeeld afval en biomassa.  Ook het opwekken van energie met zonnepanelen kan nog verder worden uitgebreid.