Onder haar bevlogen en deskundig voorzitterschap is GroenLinks een duidelijk aanwezige en van belang zijnde factor geworden in de regionale politiek en daarbuiten. Zo is in Dinkelland GroenLinks samen met de PvdA momenteel vertegenwoordigd in het College van B&W. In Oldenzaal kende GroenLinks in de vorige raadsperiode een raadsfractie met 3 leden en in de periode daarvoor ook een eigen wethouder. Jeannette Hendriks verwoordt haar vertrek kort maar krachtig: “Er is een tijd van komen en een tijd van gaan”. Jeanette heel erg bedankt voor alles wat je voor GroenLinks gedaan hebt.

Het stokje van Jeannette Hendriks is op de afgelopen week gehouden algemene ledenvergadering overgenomen door Henry Otter. Henry was jarenlang commissie-, forum- en raadslid in Oldenzaal. Onder zijn voorzitterschap gaat GroenLinks op korte termijn met onder andere de volgende actiepunten aan de slag: samen met de PvdA campagne voeren voor de komende Tweede Kamerverkiezingen, meer actieve leden verwerven en het voor GroenLinks verloren geraakte terrein in Oldenzaal herwinnen.

Het huidige bestuur van GroenLinks Noord-Oost Twente bestaat tevens uit Fieke Briër, secretaris, en Henk Zomer, penningmeester ad interim.