GroenLinks maakt zich zorgen over dagbesteding

GroenLinks Oldenzaal is bezorgd over de toegankelijkheid en kwaliteit van de begeleiding en dagbesteding in Oldenzaal. Aanleiding is de recente berichtgeving in Tubantia dat zorgboeren tot wel 40 procent minder vergoed krijgen, met name voor dagbesteding voor ouderen. "We vinden dat elke burger de zorg moet krijgen die nodig is. De kwaliteit van zorg mag niet in gevaar komen omdat het budget ontoereikend is", aldus fractievoorzitter Sandor Löwik.

 

GroenLinks stelt vragen aan het college of de begeleiding en dagbesteding in Oldenzaal wel op het vereiste peil blijft. "We willen graag dat iedereen meedoet in de maatschappij en voor bepaalde doelgroepen is een goede dagbesteding onmisbaar.

Ook voor ouderen kan dagbesteding voorkomen dat men eenzaam wordt", stelt GroenLinks. Daarnaast vraagt men ook aandacht voor mantelzorgers. "Dagbesteding is voor mantelzorgers een vorm van respijtzorg. Zij kunnen dan even op adem komen, terwijl hun dierbaren even aan de zorg van anderen zijn toevertrouwd. Daarom zijn kwaliteit en toegankelijkheid van dagbesteding zo belangrijk".

De GroenLinks fractie wil verder graag weten hoe de financiering van de dagbesteding de komende jaren wordt geregeld.