Op 11 november stond de programma begroting 2020 op de agenda van de gemeenteraad. De gemeente Oldenzaal besturen in een tijd van financiële krapte is een grote uitdaging en vraagt om visie.

Het college zegt: “wij proberen bij te dragen aan het geluk van de inwoners”. In de programmabegroting zijn echter ook bezuinigingen opgenomen met betrekking tot het sociaal domein. GroenLinks is van mening dat je investeren in mensen niet moet zien als een kostenpost maar als een investering in geluk.

 

Daarom heeft GroenLinks gepleit tegen de voorgestelde bezuinigingen op de maatschappelijke partners. Bovendien hebben wij  voorgesteld om een Masterplan Sociaal Domein op te stellen, waar transformatie van de zorg en preventie een belangrijk onderdeel van uit zal maken. Het opstellen van een Masterplan Sociaal Domein is door alle fracties overgenomen en daar zijn wij blij mee.

 

GroenLinks blijft zich  inzetten voor een duurzaam en sociaal Oldenzaal. We  zullen de ontwikkelingen met betrekking tot het Masterplan Sociaal Domein scherp blijven volgen en constructief meedenken om zodoende bij te kunnen dragen aan het geluk van onze Oldenzaalse burgers.

 

Heb je ideeën of suggesties dan kun je altijd contact met ons opnemen!