Op maandag 23 september jl. is in de gemeenteraad unaniem de Oldenzaalse participatieroute vastgesteld. Voor GroenLinks betekent burgerparticipatie daadwerkelijk meebeslissen. “De tijd dat de overheid voor anderen kan beslissen is voorbij” aldus Marian Oosterbroek fractievoorzitter van GroenLinks.

Burgerparticipatie betekent voor GroenLinks dan ook niet alleen dat inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven mee mogen denken, maar dat ze daadwerkelijk mee mogen beslissen. De Oldenzaalse participatieroute is wat ons betreft een goede eerste stap.

“Wij zien invoering van wijkbudgetten als een volgende stap naar échte participatie waarbij je als overheid duidelijk het vertrouwen uitspreekt naar je burgers”, aldus Oosterbroek.

 

GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college of zij bereidt is om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van het beschikbaar stellen van wijkbudgetten.