GroenLinks toont daadkracht en ambitie

"Globaal denken en lokaal aanpakken". Zo zou je de verkiezingsprogramma's van GroenLinks Oldenzaal, Losser en Dinkelland het beste kunnen samenvatten. Met oog voor de wereldwijde klimaatverandering en de toenemende maatschappelijke ongelijkheid hebben de drie afdelingen in Noord-Oost Twente zeer concrete en ambitieuze plannen gemaakt.

Aan daadkracht zal het niet liggen. De GroenLinksleden hebben unaniem drie gedreven vrouwen gekozen tot lijsttrekkers. Manouska Molema (Oldenzaal), Lotus Sterk (Losser) en Wilma Schouten (Dinkelland) zullen de groene en sociale GroenLinks idealen in Noord-Oost Twente duidelijk gaan uitdragen. "We gaan voor de winst", aldus de drie lijsttrekkers.

 

Oldenzaal

"De lijst in Oldenzaal is fors uitgebreid tot 18 enthousiaste kandidaten", stelt lijsttrekker Manouska Molema tevreden vast. De lijst is een goede mix van ervaring en nieuw politiek talent. De huidige GroenLinks wethouder heeft er duidelijk zin in. "We willen oogsten wat we gezaaid hebben. Er is op het gebied van duurzaamheid in de afgelopen vier jaar al veel bereikt, maar er moet nog veel meer gebeuren, zoals een aardgasvrije gemeente en meer zonne- en windenergie". Op het sociaal domein zet GroenLinks Oldenzaal in op betere zorg en meer aandacht voor mensen met lagere en middeninkomens. "Het moet gaan om de mensen in plaats van de regels", aldus Molema.

Losser

In Losser doet GroenLinks voor de eerste keer mee. "We zijn het enige echte linkse alternatief in Losser", stelt Lotus Sterk. Met vijf enthousiaste kandidaten zet GroenLinks Losser zich in voor natuurbehoud en biodiversiteit in het buitengebied. "We willen ook de schatkamer van Twente en het cultuurhistorisch erfgoed behouden, zoals de Aloysiusschool", aldus Sterk. Op sociaal gebied staat GroenLinks voor solidariteit. Sterk: "Iedereen moet in onze gemeente een fatsoenlijk bestaan kunnen opbouwen, waarbij we moeten uitgaan van verbinding, vertrouwen en hoop".

Dinkelland

Ook in Dinkelland is het GroenLinks geluid voor de eerste keer te horen. "Er moet een nieuwe frisse wind gaan waaien in het gemeentehuis", zegt Wilma Schouten vastbesloten. De fractie bestaat nu al uit acht personen. Het motto van GroenLinks Dinkelland luidt: 'Tijd voor verandering: een frisse wind over 'oale groond'. "We zetten in op een andere visie, waarbij het toekomstbestendig maken van onze gemeente voorop staat. Dat betekent natuurlijk veel aandacht voor duurzaamheid, maar ook voor sociale en maatschappelijke initiatieven die onze kernen vitaal houden.", aldus Schouten.

Kandidaten Oldenzaal:

1) Manouska Molema
2) Sandor Löwik
3) Marian Oosterbroek
4) Harry Snijders
5) Fieke Briër
6) Patrick Kip
7) Rick Kuitenbrouwer
8) Dory Dik
9) Jaap Noordman
10) Henry Otter
11) Marjan van den Berg
12) Natascha Oorthuis
13) Jeannette Hendriks
14) Sepp Ankoné
15) Bert van Zutphen
16) Monique de Groote
17) Edward van Kervel
18) Lies Koster

Kandidaten Losser:

1) Lotus Sterk
2) Jan Peters
3) John van Oenen
4) Ron Sperling
5) Jevina Zhou

Kandidaten Dinkelland

1) Wilma Schouten
2) Jan Knol
3) Annet Stroot-Oude Kotte
4) Paul van Zwieten
5) Jaap van Splunter