GroenLinks vraagt aandacht voor geluidsoverlast rondweg N342

De GroenLinks fractie in Oldenzaal heeft klachten over geluidsoverlast ontvangen van bewoners in de Graven Es die rondom de verdiepte rondweg N342 wonen. Met name bij een ongunstige wind ervaren zij veel geluidshinder. "Wij willen van de gemeente weten of de verdiepte rondweg nog wel aan de huidige regels voldoet, en we horen ook graag van andere bewoners of zij overlast ervaren", zegt GroenLinks raadslid Sandor Löwik.

"GroenLinks zet zich in voor een prettige en gezonde leefomgeving voor de inwoners van Oldenzaal. Constante geluidsoverlast kan een negatief effect hebben op het woongenot en de gezondheid van onze inwoners", aldus Löwik. Daarom wil GroenLinks van het college weten of er een toename is geweest van het verkeer, en of er meer vrachtwagens over de rondweg gaan. Ook vraagt de fractie om te kijken naar geluidswerende maatregelen, zoals fluisterasfalt of aanplanting op het talud. "We willen ook weten of er andere buurten zijn die overlast van de rondweg ervaren, en roepen bewoners op om dit bij ons te melden", zegt Löwik. Dat kan door een e-mail te sturen aan groenlinksoldenzaal@hotmail.com.