GroenLinks vraagt aandacht voor jongeren met schulden

Tijdens de behandeling van het beleid over schuldhulpverlening in Oldenzaal heeft GroenLinks Oldenzaal gepleit voor meer preventie en een betere verbinding met het onderwijs. Preventie begint met goede voorlichting en bewustwording bij jongeren. Daarnaast willen we een betere signaleringsfunctie in het onderwijs.

Betere voorlichting aan jongeren

Volgens het NIBUD neemt één vijfde van de Nederlandse jongeren grote risico’s als het op geld aankomt, met mogelijk armoede en schulden tot gevolg De GroenLinks fractie heeft aan de wethouder gevraagd om de inzet van voorlichtingsprogramma's voor en door jongeren te onderzoeken, zoals het programma Moneyways.

Betere signalering in het onderwijs

Het onderwijs heeft naast een educatieve functie ook een belangrijke signaalfunctie als het gaat om armoede. Echter, de signalen lijken niet bij de maatschappelijke instanties te komen. De coördinatoren armoedepreventie geven in een artikel in de Tubantia d.d. 12 september 2017 ook aan dat zij maar weinig signalen vanuit het onderwijs ontvangen. Daarom hebben we de wethouder gevraagd om expliciet met het onderwijs in gesprek te gaan.

De wethouder heeft het belang van beide punten onderstreept en heeft toegezegd beide punten op te pakken.