GroenLinks wil investeren in huisvesting Franciscus en schoolgebouw de Esch in 2018

GroenLinks Oldenzaal vindt dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs in een goed schoolgebouw. Nu de gemeenteraad lijkt te kiezen voor een versnelde nieuwbouw voor De Nutsschool op de bestaande locatie, wil GroenLinks ook voor de Franciscusschool en schoolgebouw de Esch nog dit jaar geld beschikbaar stellen. Voor De Esch wil GroenLinks ook extra geld om het schoolgebouw toekomstbestendig te maken.

Het gebouw van de Franciscusschool is in een slechte staat en vraagt om een forse onderhoudsinvestering van minimaal 1 miljoen. Daarnaast moet het gebouw aangepast worden aan de moderne onderwijsmethoden. "De Franciscusschool heeft aangegeven de voorkeur te hebben voor renovatie op de huidige locatie. Daarmee kan de historische gevel behouden blijven en kan de school weer aan de hedendaagse eisen voldoen. Dit is niet alleen belangrijk voor de kinderen, maar ook voor de leerkrachten", aldus GroenLinks fractievoorzitter Sandor Löwik.

Bij schoolgebouw De Esch heeft de gemeente al eerder bijna 1,7 miljoen beschikbaar gesteld voor onderhoud. Echter, om het schoolgebouw duurzaam en toekomstbestendig te maken hebben de schoolbesturen een plan ontwikkeld voor een bijna energie neutraal gebouw. Voor de uitvoering komen zij, na eigen financiering, nog zo'n miljoen euro tekort. "Het is fantastisch dat schoolbesturen zelf het initiatief hebben genomen om hun huisvesting toekomstbestendig en duurzaam te willen maken", stelt Löwik. Door het verlengen van de levensduur van het schoolgebouw wordt de noodzaak tot nieuwbouw uitgesteld, waarmee de gemeente Oldenzaal geld bespaart. Daarom stelt GroenLinks voor om het tekort door de gemeente beschikbaar te stellen voor schoolgebouw de Esch zodat ze snel mogelijk kan worden begonnen met de noodzakelijke verbouwing.

Daarnaast verdienen nog meer scholen aandacht zoals de Drie-eenheid locatie Noordwal en locatie Meijbreestraat, Twents Carmelcollege locatie Lyceumstraat, en de Zevenster. GroenLinks gaat ervan uit dat de investeringen die noodzakelijk zijn in deze gebouwen worden meegenomen in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs dat gezamenlijk met de onderwijspartijen wordt opgesteld.