Als jij en ik braaf belasting betalen, waarom doen multinationals dat dan niet?

GroenLinks wil klantvriendelijk incassobeleid gemeentelijke belastingen

GroenLinks heeft tijdens de raadsvergadering van mei 2017 gepleit voor een klantvriendelijk aanmanings- en incassobeleid van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). GroenLinks vindt dat de gemeentelijke belastingdienst meer rekening moet houden met huishoudens die het financieel moeilijk hebben. "Bij het huidige incassobeleid word je direct gestraft als je vergeten bent om een aanslag te betalen. Daar kan ook eerst nog wel een vriendelijke herinnering aan vooraf gaan", vindt fractievoorzitter Sandor Löwik.

Aanleiding van de oproep van GroenLinks is het voornemen van het GBT om nog meer diensten digitaal aan te bieden, waaronder aanmaningen en dwangbevelen. "Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat mensen die financiële zorgen hebben door een scheiding, ontslag, ziekte of ander persoonlijk ongeluk juist minder aandacht kunnen hebben voor administratieve zaken. Dan moet je het als overheid juist makkelijker maken in plaats van moeilijker, en moet je niet direct forse aanmaningskosten in rekening te brengen", aldus Löwik. Uit het jaarverslag 2016 van het GBT blijkt dat in Oldenzaal zo'n 784 dwanginvorderingen hebben plaatsgevonden. De GroenLinks fractie heeft concreet gevraagd om de eerste aanmaning kosteloos per post te versturen. Wethouder Vloothuis van financiën heeft toegezegd de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken en dit met het GBT te bespreken.