Drankgebruik onder jongeren

GroenLinks wil 'mystery guests' inzetten tegen alcoholverkoop onder de 18 jaar

GroenLinks Oldenzaal heeft wederom gevraagd om meer toezicht en handhaving op alcoholverkoop aan jongeren onder de 18 jaar. Tijdens het politiek forum van 6 december 2016 hebben we aangegeven dat we 30 handhavingsuren per jaar te weinig vinden. Dat is 0,3% van alle jaarlijkse uren voor toezicht en handhaving (waaronder bouwvergunningen, parkeren en openbare orde). GroenLinks was de enige fractie die het aantal uren wilde verhogen. Daarom hebben we voorgesteld om 'mystery guests'  in te zetten bij sportkantines, supermarkten en horecagelegenheden. De burgemeester heeft toegezegd de mogelijkheden van mystery guests te bekijken. GroenLinks vindt dat alcoholpreventie in eerste plaats een taak van de ouders is, maar overmatig alcoholgebruik bij jongeren kan blijvende hersen- en gezondheidsschade opleveren. Daarom is betere naleving van de wetgeving op alcoholverkoop nog steeds noodzakelijk.