Ondernemen met behoud van uitkering

Bij de begrotingsbehandeling heeft GroenLinks Oldenzaal een motie ingediend om een proef te starten met ondernemen met behoud van uitkering. De motie is aangenomen!

Een manier om mensen sociaal maatschappelijk betrokken te maken is het stimuleren van sociaal ondernemerschap. We willen graag op bredere schaal de mogelijkheid bieden aan mensen in een uitkeringssituatie om een onderneming te beginnen.

Een voorbeeld is in Breda te vinden. Daar mogen inwoners die in de bijstand zitten tegelijkertijd proberen om een eigen onderneming op te zetten. Daartoe is een coöperatie opgezet: de Vrije Uitloop. De leden noemen zichzelf "scharrelondernemers". Via de Vrije Uitloop kunnen mensen ondernemen, met behoud van de uitkering. Het geld dat wordt verdiend, gaat naar de coöperatie en de gemeente. Als de onderneming zelfstandig verder kan, treedt de ondernemer uit de coöperatie en daarmee ook uit de bijstand. Als de ondernemer dan ook in de binnenstad bedrijfsruimte huurt is er sprake van win-win-win.

Wat GroenLinks betreft is dit een innovatief concept dat nader onderzoek verdient binnen de Oldenzaalse context. Daarom vragen we aan het college om aan de raad een plan voor te leggen waarbij uitkeringsgerechtigden begeleid en gefaciliteerd worden om een eigen onderneming te starten. Het Bredase model kan tot inspiratie dienen.