GroenLinks Oldenzaal kon niet instemmen met de aanvraag extra krediet voor de pupillen velden. We vinden het onverantwoord dat met de kennis van nu nog SBR rubbergranulaat gebruikt gaat worden. Op veel plekken wordt voor infil van natuurlijke materialen gekozen om de spelende kinderen en de natuur niet langer bloot te stellen aan gevaarlijke stoffen en micro plastics. In Oldenzaal is dat in het  voorgestelde plan niet meegenomen in de overwegingen. Dus stemden we tegen. Het voorstel is wel aangenomen.