Ik woon in de Glindebuurt

Mijn laatste betaalde baan was Jobcoach van een aantal Wajongers. Ik geniet nu van het vrije leven en houdt me vooral bezig met wandelen, sporten en moestuinieren. Voorts ben ik vrijwilliger bij natuur- en milieu educatief centrum de Hofte, voorzitter van de buurtmoestuin De Buurtakker in mijn eigen straat Dr. Poelsstraat en voorzitter van de Stichting Voedselbos Oldenzaal. Bij dit laatste is het de bedoeling om in Oldenzaal een flink en robuust voedselbos van minimaal een halve hectare te realiseren.

Een groener en socialer Oldenzaal betekent voor mij dat we er alles aan moeten doen om van Oldenzaal een zo duurzaam en groen mogelijke gemeente te maken met een eerlijker en gelijkwaardiger verdeling van inkomen, middelen, welzijn en gezondheid.

Vooral het allerbelangrijkste en urgentste is om de klimaatverandering fors terug te dringen en zo snel mogelijk de energietransitie naar niet-fossiele brandstoffen en hernieuwbare energiebronnen tot stand te brengen.