Ik woon in de Meijbree.

In het dagelijks leven ben ik docent Maatschappijwetenschappen in het voortgezet onderwijs.

Een groener en socialer Oldenzaal betekent voor mij
een mooier en duurzamer Oldenzaal. Ik maak mij sterk voor een stad met meer groen in de straat en minder verkeerslast. Voor een stad met een hoog en duurzaam leefgenot. Voor iedereen. Voor sterke banden tussen de bewoners onderling. Niet iedereen is in staat volwaardig mee te draaien; juist deze mensen verdienen extra ondersteuning.

Ik vind het een verrijking voor je leven als je niet permanent aan hoeft te staan, en moet presteren. Dat je mag consuminderen en hergebruiken. Als niet alles omgezet moet worden in geld en meer-meer-meer. Het uitgangspunt hanteren dat het om elkaar gaat, en niet om ik.

GroenLinks; Mens en natuur varen er wel bij!