Ik woon met mijn man en kinderen in het centrum

Mijn dagelijkse bezigheden zijn het ondersteunen van moeders bij borstvoeding als lacatiekundige IBCLC en als bestuurslid en medewerker van stichting Borstvoedingsforum, daarnaast werk in bij de Bibliotheek als medewerker Digitale Inclusie. Jeugd en ouderwijs hebben mijn bijzondere interesse, als ouder en ervaringsdeskundige op het gebied van Passend Onderwijs. Als mantelzorger heb ik ook kennis gemaakt met verschillende takken van zorg, WMO en participatie. Het is dan ook een logische keuze dat ik de afgelopen periode deze portefeuilles op mij heb genomen.

Een groener en socialer Oldenzaal betekent voor mij een Oldenzaal waar iedereen mee kan doen, en waar goed en Passend Onderwijs komt voor alle kinderen. De fiets en het Openbaar vervoer krijgen voorrang, en er is een betaalbare woning voor alle inwoners.

Dat wil zeggen dat we werk moeten maken van inclusie, op alle gebieden. Iedereen kan meedoen, ook al heb je een smalle beurs, een beperking of handicap, ben je jong of oud, zwart, wit, man, vrouw of geen van beide.

  • Alle kinderen zouden in hun eigen omgeving naar school moeten kunnen gaan. Ook kinderen met een leerprobleem of beperking. Er moet zeker in Oldenzaal nog veel meer werk gemaakt worden van Passend Onderwijs, en liever nog Inclusief onderwijs, ook op het voortgezet onderwijs.

  • Van wie is de openbare ruimte eigenlijk? vraag ik me vaak af de afgelopen jaren. Wegen zijn gevaarlijk, parkeerplaatsen voor auto’s lijken van groter belang dan speelplekken voor kinderen, of groen in de straat. Dat kan anders. De wandelaar, het spelende kind en de fietser hebben net zo goed recht op de openbare ruimte. We moeten inzetten op het verlagen van de snelheid binnen de bebouwde kom, en het aantrekkelijker maken van het OV.

  • In Oldenzaal is het fijn wonen. Toch is ook hier de wooncrisis doorgedrongen. Vooral betaalbare woningen voor starters en mensen zonder eigen vermogen zijn schaars. Een betaalbare woning moet bereikbaar zijn voor iedereen.