GroenLinks wil verplicht aardgasloze nieuwbouwwijken in Oldenzaal

GroenLinks Oldenzaal roept het college op om per direct aardgasloos bouwen in Oldenzaal te verplichten voor nieuwbouwprojecten. "We staan voor een geweldige opgave om het klimaatprobleem aan te pakken. Aardgasloos bouwen is een belangrijke stap in de goede richting", aldus fractievoorzitter Sandor Löwik.

Wat GroenLinks betreft moet de gemeente vandaag al beginnen met het verplichten van aardgasloos bouwen. "De gemeente kan bij verkoop van eigen grond met de ontwikkelaars en kopers privaatrechtelijke afspraken maken om gasloos te bouwen", stelt Löwik. "Daar moet dan natuurlijk wel de politieke wil voor zijn, maar gezien de ambities van Oldenzaal om in 2025 energieneutraal te zijn, lijkt me dat geen probleem". Voor renovatie of nieuwbouw op niet-gemeentegronden moeten de ontwikkelaars en particulieren positief gestimuleerd worden. Dat kan volgens GroenLinks door een financiële beloning te geven voor gasloze woningen. Tenslotte vraagt GroenLinks om een masterplan voor een gasloos Oldenzaal. "Uitgaande van 14.500 woningen die in 32 jaar gasloos moeten worden in 2050, ligt er een grote uitdaging. Jaarlijks zouden dan zo'n 450 woningen omgebouwd moeten worden. Met elk jaar uitstel wordt de uitdaging alleen maar groter", aldus Löwik.