luchthaven Twente

Geen luchthaven in Twente

Op deze pagina houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen ten aanzien van de luchthaven Twente. GroenLinks is tegen de heropening van de luchthaven Twente, en daar lijkt het helaas toch sterk heen te gaan. Weliswaar heeft de Europese Commissie en de Commissie van Wijzen (onder leiding van Wientjes) gezegd dat een commerciele luchthaven niet meer komt, toch lijken de gemeente Enschede en de Provincie Overijssel duidelijk af te koersen op het behoud van een luchthavenfunctie.

Volgens GroenLinks is dat in strijd met wat de Commissie van Wijzen heeft bedoeld met hun plannen voor een Technology Base Twente. GroenLinks gaat dus door met het verzet tegen de luchthaven. 

LAATSTE NIEUWS

4 juli 2016: GroenLinks start zienswijze-actie tegen de plannen voor de luchthaven en Technology Base Twente

GroenLinks is weer een zienswijze-actie begonnen tegen het voorgenomen Luchthavenbesluit en de Bestemmingsplannen voor de luchthaven en Technology Base Twente. We hebben een voorbeeld zienswijze opgesteld die wel 10 punten aangeeft waarom de plannen ondoordacht, onrealistische en ongewenst zijn. Deze actie liep tot en met 4 augustus 2016. Tevens hebben we enkele achtergrondartikelen gepubliceerd die meer inzicht geven in de problemen van de huidige plannen (zie de links aan de rechterzijde van deze pagina). In totaal zijn er bij de Provincie Overijssel en de gemeente Enschede zo'n 120 zienswijzen ingediend!

27 juni 2016: GroenLinks als enige tegen een luchthaven

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces was de vraag aan de politiek of de gemeente Oldenzaal bezwaar moest maken tegen de nieuwe luchthavenplannen. GroenLinks heeft als enige Oldenzaalse politieke partij aangegeven tegen een luchthaven te zijn. In 2014 was echter nog een ruime meerderheid van de gemeenteraad tegen een vliegveld in Twente. GroenLinks vindt het onbegrijpelijk dat de PvdA, CDA, WG en D66 zijn gedraaid. Zie meer op: https://oldenzaal.groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-als-enige-tegen-een-luchthaven

3 juni 2016: GroenLinks Oldenzaal deelt oordopjes uit in Zuid-Berghuizen

In de media is het al een tijd stil rondom de luchthaven, terwijl er door de Provincie en de gemeente Enschede gestaag wordt gewerkt aan een nieuw luchthavenbesluit dat 20.000 vluchten per jaar mogelijk maakt. Gemiddeld zijn dat 4 vliegbewegingen per uur boven Oldenzaal!

25 januari 2016: D66, PvdA en VVD Oldenzaal willen dat het college de zienswijze tegen de tijdelijke ontheffing intrekt ..

Tijdens de raadsvergadering van 25 januari 2016 hebben D66, PvdA en VVD een motie ingediend om het college op te roepen om de zienswijze tegen de ontheffing voor het gebruik van het vliegveld voor zakenvluchten en Aeronextlife in te trekken. D66 Oldenzaal was eerder een duidelijke tegenstander van de luchthaven, maar lijkt nu toch te draaien. Zowel D66 als PvdA hebben het raadsbesluit van 14 april 2014 gesteund, dat door GroenLinks is ingediend, en waarin staat dat Oldenzaal tegen een luchthaven is. In die lijn heeft het college van Oldenzaal terecht een zienswijze tegen de ontheffing ingediend. Dat was immers de opdracht van de raad. Nu stellen D66 en PvdA dat de huidige plannen voor het luchthavengebied 'anders' zijn, en het door hen zelf eerder gesteunde raadsbesluit niet van toepassing is. Wat ons betreft heet dat 'draaien'. Overigens heeft de motie het niet gehaald omdat GroenLinks, WG en CDA deze niet hebben gesteund.

..en discussie over de bomenkap van 2014 in Oldenzaalse raad

Tijdens dezelfde raadsvergadering van 25 januari 2016 is een discussie ontstaan tussen de VVD en GroenLinks inzake de vermeende bomenkap rondom luchthaven Twente in 2014. De VVD stelt daarbij dat de bomenkap nooit nodig geweest zou zijn en dat hier onterecht ophef over is ontstaan. GroenLinks voert aan dat de ophef wel zeker terecht was. Tijdens het debat heeft GroenLinks aangegeven om duidelijkheid te scheppen en heeft daartoe een feitenrelaas opgesteld dat je onderaan deze pagina kunt downloaden.

 

December 2015- 4 januari 2016: Zienswijze indienen tegen ontheffing voor vluchten op Twente

GroenLinks Oldenzaal heeft in december 2015 inwoners van Twente opgeroepen om een zienswijze in te dienen tegen de ontheffing voor vluchten door vliegtuigsloopbedrijf Aeronextlife en drie bedrijven die zakenvluchten aanbieden. Er hebben zo'n 250 mensen een zienswijze ingediend! Nu is het wachten op een uitspraak van het ministerie van Defensie die de ontheffing moet verlenen. De concept zienswijze kun je onderaan deze pagina downloaden (maar niet meer indienen).

De gemeente Enschede en provincie Overijssel willen vliegverkeer op luchthaven Twente mogelijk maken. Daarvoor is een ontheffing nodig om medegebruik van commerciële (niet-militaire) vliegtuigen mogelijk te maken.

De ontheffing is aangevraagd door het bedrijf Aeronextlife, dat vliegtuigen wil gaan slopen en recyclen. Daarnaast zijn er drie bedrijven die zakelijke vluchten willen verzorgen naar Twente.

  • Aeronextlife wil 16 landingen van te slopen Boeing 737's en 24 start-landingen van transportvliegtuigen om onderdelen te vervoeren.
  • de drie bedrijven voor zakelijke vluchten willen ontheffing voor in totaal zo'n 200 vliegbewegingen (start of landing) per jaar.

 

19 februari 2015: GroenLinks stuurt open brief met zorg 'We worden een vliegveld ingerommeld' 

In februari 2015 hebben de GroenLinks fracties van Oldenzaal, Enschede, Hengelo en Provinciale Staten een open brief gestuurd aan Aad Veenman, voorzitter van het Topteam dat invulling moet geven aan de ontwikkeling van de voormalige luchthaven Twente. De brief is hieronder te downloaden. We hebben tot op heden geen enkele reactie mogen ontvangen!