Belangstellenden kunnen zelf aangeven met welke van de eerste 4 kandidaat-raadsleden van GroenLinks ze graag willen gaan wandelen. Tijdens de wandeling kan het over politiek of het verkiezingsprogramma gaan, maar mensen kunnen zich ook voor zo maar een praatje of zelfs een stiltewandeling aanmelden.

Iedereen kan zich aanmelden. Oud, jong, alleenstaand, mensen met een beperking of rollator en ook met rolstoel. GroenLinks wil ook graag op deze manier Groen met Sociaal verbinden.

Belangstellenden kunnen zich per mail aanmelden onder vermelding van naam, telefoonnummer en kandidaat-raadslid van voorkeur. Mogelijk dat niet in alle gevallen de aangegeven voorkeur gehonoreerd kan worden. Vervolgens wordt men zo spoedig mogelijk teruggebeld om een afspraak te maken over wanneer, waar en hoe lang( maximaal anderhalf uur) er gewandeld wordt.