Kinderpardon.jpg
Nieuws

GroenLinks zet zich in voor kinderpardon: "ze zijn al thuis"

Ongeveer vierhonderd in Nederland gewortelde kinderen dreigen, geheel buiten hun schuld om, naar een onbekend land uitgezet te worden. Voor deze in de...

26 feb 2018

Lees meer
Regenboogvlag
Nieuws

Geen Regenboogstad, wel een regenboogvlag

Tijdens de raadsvergadering van 19 februari 2018 heeft GroenLinks een motie ingediend om een Regenboogstad te worden. Hiermee willen we aandacht vragen voor...

20 feb 2018

Lees meer
Veilig en prettig wonen
Nieuws

GroenLinks Café over "Prettig en veilig wonen in Oldenzaal".

Kom meepraten op woensdagavond 21 februari over wonen in Oldenzaal. ...

15 feb 2018

Lees meer
Goed onderwijs voor iedereen.png
Nieuws

GroenLinks wil investeren in huisvesting Franciscus en schoolgebouw de Esch in 2018

GroenLinks Oldenzaal vindt dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs in een goed schoolgebouw. Nu de gemeenteraad lijkt te kiezen voor een versnelde...

26 jan 2018

Lees meer
Kandidaten Oldenzaal.jpg
Nieuws

GroenLinks toont daadkracht en ambitie

"Globaal denken en lokaal aanpakken". Zo zou je de verkiezingsprogramma's van GroenLinks Oldenzaal, Losser en Dinkelland het beste kunnen samenvatten. Met...

17 jan 2018

Lees meer
Sociaal ondernemen
Nieuws

Politiek Cafe over Sociaal Ondernemen

"Hoe kun je verantwoord en sociaal ondernemen?", dat is de centrale vraag van het vierde GroenLinks Politiek Café op woensdagavond 17 januari a.s.. "In een...

12 jan 2018

Lees meer
Rondweg Oldenzaal.jpg
Nieuws

GroenLinks vraagt aandacht voor geluidsoverlast rondweg N342

De GroenLinks fractie in Oldenzaal heeft klachten over geluidsoverlast ontvangen van bewoners in de Graven Es die rondom de verdiepte rondweg N342 wonen. Met...

23 dec 2017

Lees meer
Betaalbaar huis.jpg
Nieuws

GroenLinks pleit voor betaalbare woningen voor middeninkomens en starters

GroenLinks Oldenzaal wil dat iedereen in Oldenzaal een geschikte en betaalbare woning moet kunnen vinden. Dit geldt met name voor starters en voor de...

21 dec 2017

Lees meer
some-2017-10-tax-aksjesparekonto.jpg
Nieuws

GroenLinks stelt vragen over woekerrente Stadsbank

GroenLinks stelt vragen over de woekerrente die gemeentelijke kredietbanken nog steeds vragen. Uit een onderzoek van Kassa van afgelopen zaterdag blijkt dat...

17 dec 2017

Lees meer
Samen ondernemen.jpg
Nieuws

Ondernemen met behoud van uitkering

Bij de begrotingsbehandeling heeft GroenLinks Oldenzaal een motie ingediend om een proef te starten met ondernemen met behoud van uitkering. De motie is...

17 dec 2017

Lees meer
Geluk.jpg
Nieuws

GroenLinks regelt 50.000 euro voor gelukscheques

Bij de begrotingsbehandeling heeft GroenLinks Oldenzaal een motie ingediend om 50.000 euro beschikbaar te stellen voor gelukscheques. De motie is...

17 dec 2017

Lees meer
Politiek Café - Met en voor jongeren in Oldenzaal
Nieuws

Politiek Café - Met en voor jongeren in Oldenzaal

In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, organiseren wij maandelijks een politiek café op de woensdagavond.

09 dec 2017

Lees meer